HyperLink     TYP:   MADDALENA CD ONE TRP  MID
Skutočne antimagnetický, jednovtokový mokrobežný bytový vodomer s chráneným číselníkom. V konštrukcii vodomera nie je magnetická spojka, a preto meranie nie je možné ovplyvniť s magnetom. Sú určené na meranie studenej a teplej vody. Vodomery na požiadanie možno doplniť so zariadením na dialkový  odpočet.
Ako neplatiť za spotrebu vody susedov?
Technický list
Magnet vs suchobežný vodomer
Reklamný leták
Certifikát MID
Magnet vs vodomer MADDALENA
  Kontakt na predajcu
   
Cena vodomera so spätnou klapkou  s dvomi montážnymi plombami  s DPH 21,84 EUR
 
HyperLink HyperLink
    Ultrazvukový merač tepla
Kompaktný ultrazvukový merač tepla s MID certifikátom, s ktorým je možné merať pretečené množstvo vody, teplotu prítoku a odtoku a množstvo energie dodané pre objekt. Prístroj je bez pohyblivých súčiastok a preto je vhodné na meranie veľkého množstva pretečenej vody.  Životnosť batérie 10+1 rokov.  S dvomi meračmi tepla možno merať dodané množstvo teplej vody pre bytový dom. ( kontrolné meranie dodávateľa ) 
Kontrola merača dodávateľa
Technický list ( po anglicky )
Montážny návod ( po anglicky )
  Kontakt na predajcu
   
Cena ultrazvukového merača tepla:  na dotaz
 
 
   
   

 
  Všetky práva vyhradené.