Užitočné dokumenty o rozúčtovaní spotreby a o vodomeroch
       
  Popis Skok a odkaz  
  Porovnanie vplyvu magmetu na suchobežný a mokrobežný vodomer - VIDEO  
  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005  číslo 630/2005 Z.z.
Pravidlá rozúčtovania tepla a teplej vody bytových domoch
 
  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. augusta 2009  číslo 358/2009 Z.z.
Novela vyhlášky č. 630/2005 Z.z.
 
  Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.   § 17 ods. 3 bod c. - Odpočet spotreby treba 15 dní pred odpočtom oznámiť spotrebiteľovi    
  Ako neplatiť za spotrebu vody susedov?  
  Reklamný leták  
  Technický list vodomera  MADDALENA CD ONE TRP MID  
  CE certifikát  vodomera MADDALENA CD ONE TRP  MID  
       
       
       
       
 
  Všetky práva vyhradené.